Mega Club 及 Mega Kids Club 精選禮品換領(1月17日至3月4日)

立即查看最新 MEGA CLUB 及 MEGA KIDS CLUB 精選禮品!

2018年1月17日至3月4日
- 旺旺仙貝(禮品每日數量有限,換完即止)
- 明治提子橡皮糖(禮品每日數量有限,換完即止)
- PAW Patrol 賀年揮春(一套6款)(禮品數量有限,換完即止)

換領詳情:
日期:2018年1月17日至3月4日
時間:10:00am - 10:30pm
地點:G及L9顧客服務中心與MegaBox緊密聯絡

訂閱MegaBox電子通訊
追蹤我們